KUTLU YÜRÜYÜŞ

18 Mart 2016 - 16:49

Allah’a mutlak ve tam anlamıyla teslimiyete dayanan, Hz. Âdem’den başlayıp Hz. Muhammed (s.a.v)’e kadar tüm peygamberlerin öncülüğünde ve gönderilen kutsal kitapların rehberliğinde, kıyamete kadar kesintisiz olarak devam edecek olan, son olarak kuran ve sünnete dayanan yürüyüştür.

Hayatın her alanında ve zamanın her anında Allah’ın hükümlerinin esas alındığı, her anın ibadet olduğu bilinci ve atılan her adımın hesabının ahirette sorulacağı inancı ile yapılan yürüyüştür.

Hayatın her alanında ve zamanın her anında ihlas ve samimiyetin, dengenin ve ölçünün, temizliğin, Allaha hamd ve şükrün kuşanıldığı, hayrın ve şerrin Allahtan geldiğine inanılıp Allaha güvenin tam olduğu yürüyüştür.

Hz. Muhammed (s.a.v) gibi insanlığın ve medeniyetin en koyu karanlığında Allah adına devrim yapanların yürüyüşüdür.

İnsanı ve insanlığı dert edinenlerin, hayatın anlam ve önemini idrak edenlerin yolcu olduğu yürüyüştür.

Şeytanların, Firavunların ve nemrutların tüm engellemeleri, küfrün, batıl inanç ve ideolojilerin tüm saldırı ve engellerine karşın devam eden yürüyüştür.

Günde beş vakit namazla beş kez dirilip, Allah ile münasebetin canlı tutulduğu, hakkın ve sabrın yaşandığı ve tavsiye edildiği, hiçbir şartta ve hiçbir olumsuzlukta ümidin kesilmediği yürüyüştür.

Allah’ın ‘‘oku’’ emri ile okumanın davranış ve ibadet edinildiği, ilmin amele dönüştüğü yürüyüştür.

Irk, milliyet cinsiyet, dil gibi arızi ve araç olan değerlere takılmadan, ‘‘ben’’ değil ‘‘biz’’ duygusu ve inancının olduğu, ümmet bilinci ve heyecanı ile yapılan yürüyüştür.

Hz. İsmail gibi teslimiyetin, Hz. Eyüp gibi sabrın, Hz. Meryem gibi iffetin, Hz. Yunus gibi tövbenin olduğu yürüyüştür.

Sağ ele güneşin, sol ele ayın verilmesi teklifine karşı dahi asla vazgeçilmeyen ve Allahtan başka hiçbir şeyden korkunun olmadığı yürüyüştür.

Mevki, makam, şan, şöhret derdi olmayan, ölümden korkmayan, canlarını ve mallarını Allaha seve seve feda edebilen, yüreğinde tereddüttün ve şüphenin olmadığı, kıblesi Kâbe olan dosdoğru insanların yolcu olduğu yürüyüştür.

Allah için mücadelenin olduğu yürüyüştür.

Allaha iman eden ve hükümlerine riayet eden herkesin yolcu olabileceği yürüyüştür.

İşte bu yürüyüş Allah için ve Allah adına olduğundan kutsaldır.

 

Ey bu kutsal yürüyüşün yolcusu!

Durma! Bu yürüyüşte ne yorulmak ne de dinlenmek vardır. Yürüyüşün anlam ve öneminin idraki ile kuran ve sünnet ışığında bu yürüyüşe aşkla, heyecanla, samimiyetle devam et.

Bu yürüyüşün cihat olduğunu bil.

Allah tarafından bu yürüyüşün zaferle sonuçlandırılacağını vaadini unutma.

Selam olsun bu yürüyüşün yolcularına.

 

  • Adınız ve Soyadınız

  • E-Posta Adresiniz (Yayınlanmayacak)

  • Yorumunuz

© 2014 İmam Hatip Haberleri Tüm Hakları Saklıdır.