T.C. Münster Başkonsolosu Münster DİTİB Merkez Camii’ni Ziyaret Etti

T.C. Münster Başkonsolosu Ahmet Faik Davaz, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Münster DİTİB Merkez Camii’ni ziyaret etti.

Din Hizmetleri Ataşesi Fatih Keskin, Ataşelik görevlisi Murat Uyar, din görevlileri Metin Ayar, Merve Mert, Dernek Başkanı Mustafa Dayıoğlu ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan Başkonsolos Davaz’a çiçek takdim edildi.

Münster DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Mustafa Dayıoğlu, camiyle ilgili bilgiler vererek Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri anlattı.

Ayrıca camide sürdürülen din eğitimi ve din hizmetleri ile “3 Ekim Açık Cami Günü Etkinliği” hakkında cami görevlileri tarafından Davaz’a bilgi verildi.

Din Hizmetleri Ataşesi Fatih Keskin, her sene 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yılki temasının “Cami ve İlim” olduğunu anımsatarak, yer yüzünde Allah’a en sevgili mekânlar olan camilerin, geçmişten günümüze ilimle iç içe olduğunu, yediden yetmişe herkesin zihin ve gönül dünyalarının iman, ilim ve irfanla tezyin edilmesinde camilerin önemli katkıları olduğunu dile getirdi.
Almanya’daki camilerin demokratik ve çok kültürlü hayatın gelişmesi açısından önemli bir değer olduğunu belirten Başkonsolos Ahmet Faik Davaz ise özellikle Açık Cami Günü Etkinliği’nin farklı din ve kültürlere sahip kişilerin önyargılardan arınarak birbirini daha yakından tanımalarına imkân sağladığını, camilerde evrensel insani öğretiler doğrultusunda yetişen gençlerin, toplum barışına katkı sağlayan daha faydalı bireyler haline geldiklerini, bunda da din görevlilerinin önemli bir payı olduğunu ifade etti.

Başkonsolos Davaz, tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı tebrik etti.

Program, Din Hizmetleri Ataşesi Fatih Keskin’in Başkonsolos Ahmet Faiz Davaz’a üzerinde Esmâ-i Hüsnâ’nın yer aldığı tabloyu takdim etmesiyle sona erdi.

KAYNAK: DİYANET HABER